Kehittämisehdotuksia

Täältä löydät kehittämisehdotuksia kaikkiin työhyvinvoinnin
johtamisen neljään osioon

fokus-2-piece-001

Työhyvinvoinnin johtamisen
suunnittelu (1-7)

Sisältää ehdotuksia yrityskulttuurin, arvojen, uhkien, työhyvinvointisuunnitelman, tavoitteiden ja tunnuslukujen, keinojen ja viestinnän kehittämiseen.

fokus-2-piece-002

Työhyvinvoinnin johtamisen
organisointi (8-12)

Sisältää kehittämisehdotuksia johdon rooliin, vastuunjakoon, resursointiin, aikataulutukseen, työhyvinvoinnin yhteistyöverkostoon ja ostopalveluihin.

fokus-2-piece-003

Työhyvinvoinnin
lähijohtaminen (13-18)

Sisältää ehdotuksia lähijohtajien tukemiseen, työyhteisön ja työympäristön kehittämiseen, muutosten ja kriisien hallintaan sekä vuorovaikutuksen parantamiseen.

19-20-jatkuva-kehittaminen

Työhyvinvointitoiminnan
jatkuva kehittäminen (19-20)

Sisältää ehdotuksia työhyvinvoinnin kehityksen arviointiin ja kehittämistoimin.

Scroll to Top