Tuloksia

Tältä sivulta löydät tuloksia Fokus-menetelmästä

Maaliskuu 2023

Maaliskuun 2023 puoleen väliin mennessä arvioinnin oli täyttänyt 114 yritystä. Kokonaisuutena työhyvinvoinnin johtaminen ei ole kovin hyvää tällä hetkellä. Kaikkien vastaajien kaikkien kohtien kokonaiskeskiarvo on 2.6, joka on alle puolen välin asteikolla yhdestä viiteen, puolivälin ollessa 3.
Verkkokuviosta täytyy korostaa, että skaalauksen vuoksi parhaimmiltakin näyttävät tulokset ovat vain yli kolmen eli puolenvälin.

Yrityskokotaulukko
Yrityksen henkilöstömäärän mukaan jaoteltuna (yllä) voidaan tehdä seuraavia huomioita:

 • Kokonaiskeskiarvosta erityisesti poikkeava arvo kaikissa kokoluokissa on kohta 13 (Lähijohtajien valmiudet). Ainoastaan alle 10 henkilön yrityksellä se on vähemmän huonompi.
 • Alle 10 henkilön yrityksillä vahvuuksia ovat kohdat 6 (Keinot), 10 (Resursointi), 15 (Työyhteisön hyvinvointi) ja 19 (Työhyvinvoinnin kehityksen arviointi) vaikka työhyvinvointisuunnitelma vaikuttaakin puuttuvan.
 • Yli 249 henkilön yrityksillä työhyvinvointisuunnitelma on parhaimmassa kunnossa ja erityisen hyvä on kohta 12 (Yhteistyöverkosto ja ostopalvelut).
 • 50-249 henkilön yrityksissä tuntuu olevan eniten haasteita. Kaikissa kohdissa jäädään keskiarvon alle ja erityisesti kohdat 6 (Keinot), 9 (Vastuunjako ja tehtävänkuvat) sekä 13 (Lähijohtajien valmiudet) ovat heikoimpia. Kohdan 20 (Työhyvinvoinnin kehittäminen) perusteella parantaminen ei tunnu onnistuvan.

 

Toimialatulokset

Toimialajaotuksen (yllä) perusteella voidaan tehdä seuraavia huomioita:

 • Koulutustoimialan tulokset ovat parhaimpia mutta kohta 20 (TYöhyvinvoinnin kehittäminen) on yhtä heikko kuin muillakin toimialoilla.
 • Teollisuudella korostuvat kohdat 5 (Tavoitteet ja tunnusluvut), 12 (Yhteistyöverkosto ja ostopalvelut) ja 14 (Vastuunkanto ja tehtävät). Hieman yllättäen huomattavan heikkoja ovat kohdat 9 (Vastuunjako ja tehtävänkuvat), 10 (Resursointi) ja 11 (Aikataulutus).
 • Julkisessa hallinnossa erityisen heikko tulos on kohdassa 11 (Aikataulutus). Huomattavasti alle keskiarvon ovat myös kohdat 2 (Arvot ja visio), 12 (Yhteistyöverkosto ja ostopalvelut) ja 16 (Työympäristön kehittäminen).
 • Terveyspalveluissa haastavin on kohta 6 (Keinot).
 • Kaikista toimialoista erityisen haastava on kohta 13 (Lähijohtajien valmiudet), sen kehittämiseen pitäisi erityisesti kiinnittää huomiota.

 

Pilottivaihe 2022

Työhyvinvoinnin johtamisen arvioinnin pilottivaiheeseen osallistui 32 yritystä. Alle 10 hengen yrityksiä oli vain kolme, joten niiden suhteen tulos ei ole tilastollisesti luotettava, vaikka toki antaakin suuntaa.

Keskiarvot osioittain osoittavat, että yrityskoon kasvaessa työhyvinvoinnin johtaminen paranee.

Vähiten eroavaisuutta eri kokoisten yritysten välillä on työyhteisön hyvinvoinnissa ja lähijohtamisessa, jossa kaikkien kokoisten yritysten tulokset ovat heikoimpia. Tämä on varsin valitettavaa ja vaatii yrityksiltä aktiivista otetta tilanteen parantamiseksi.

Yksittäisistä kysymyksistä löytyy seuraavia mielenkiintoisia huomioita:

 • keinoissa ja viestinnässä (kysymykset 6 ja 7) 10–49 henkilön yrityksissä olisi kehitettävää
 • samoin aikataulutus (kysymys 11) tuntuu olevan haasteellista
 • yhteistyöverkosto ja ostopalvelut (kysymys 12) on kaikkien yritysten keskiarvoltaan paras (4,19)
 • lähijohtamiseen liittyen (kysymykset 13 ja 14), 10–49 henkilön yritykset pärjäävät huonommin mutta vastaavasti palautetta annetaan paremmin kysymyksessä 18
 • työyhteisön hyvinvointi (kysymys 15) on kaiken kokoisissa yrityksissä pienimpiä arvoja ja keskiarvo kaikista vastauksista kaikkein pienin (3,06)
 • muutoksien- ja kriisien hallinta (kysymys 17) on alle kymmenen henkilön yrityksiä lukuun ottamatta kaikissa yrityksissä samalla tasolla (3,4-3,5)
 • palautteen antamisessa (kysymys 18) 10–49 henkilön yritykset pärjäävät parhaiten (4,4)

Pilottivaiheen tulokset 

 

Pilottivaiheen kysymysten sanamuodoissa on eroa tämänhetkiseen arviointiin verrattuna mutta pisteyttäminen on pysynyt samanlaisena.

Lataa koko raportti tästä: FOKUS Työhyvinvoinnin johtamisen pilottitulos 11/2022 Toimialoittain vastauksia ei ollut vielä tarpeeksi, joten niiden suhteen tuloksia ei voi esittää.

Scroll to Top