Tuloksia

Tältä sivulta löydät tuloksia Fokus-menetelmästä

Pilottivaihe 2022

Työhyvinvoinnin johtamisen arvioinnin pilottivaiheeseen osallistui 32 yritystä. Alle 10 hengen yrityksiä oli vain kolme, joten niiden suhteen tulos ei ole tilastollisesti luotettava, vaikka toki antaakin suuntaa.

Keskiarvot osioittain osoittavat, että yrityskoon kasvaessa työhyvinvoinnin johtaminen paranee.

Vähiten eroavaisuutta eri kokoisten yritysten välillä on työyhteisön hyvinvoinnissa ja lähijohtamisessa, jossa kaikkien kokoisten yritysten tulokset ovat heikoimpia. Tämä on varsin valitettavaa ja vaatii yrityksiltä aktiivista otetta tilanteen parantamiseksi.

Yksittäisistä kysymyksistä löytyy seuraavia mielenkiintoisia huomioita:

  • keinoissa ja viestinnässä (kysymykset 6 ja 7) 10–49 henkilön yrityksissä olisi kehitettävää
  • samoin aikataulutus (kysymys 11) tuntuu olevan haasteellista
  • yhteistyöverkosto ja ostopalvelut (kysymys 12) on kaikkien yritysten keskiarvoltaan paras (4,19)
  • lähijohtamiseen liittyen (kysymykset 13 ja 14), 10–49 henkilön yritykset pärjäävät huonommin mutta vastaavasti palautetta annetaan paremmin kysymyksessä 18
  • työyhteisön hyvinvointi (kysymys 15) on kaiken kokoisissa yrityksissä pienimpiä arvoja ja keskiarvo kaikista vastauksista kaikkein pienin (3,06)
  • muutoksien- ja kriisien hallinta (kysymys 17) on alle kymmenen henkilön yrityksiä lukuun ottamatta kaikissa yrityksissä samalla tasolla (3,4-3,5)
  • palautteen antamisessa (kysymys 18) 10–49 henkilön yritykset pärjäävät parhaiten (4,4)

Pilottivaiheen tulokset 

 

Pilottivaiheen kysymysten sanamuodoissa on eroa tämänhetkiseen arviointiin verrattuna mutta pisteyttäminen on pysynyt samanlaisena.

Lataa koko raportti tästä: FOKUS Työhyvinvoinnin johtamisen pilottitulos 11/2022 Toimialoittain vastauksia ei ollut vielä tarpeeksi, joten niiden suhteen tuloksia ei voi esittää.

Vieritä ylös